برترین و بهترین آهنگ‌های ترکی استانبولی و آذری آهنگ‌های جدید ترکی ،ترانه‌های ترکی استانبولی ،ترکی استانبولی ماهنیلاری ،yukla yeni azeri mahnilar، yukla yeni turk single، ترانه‌های آذری، ترانه‌های خوانندگان باکی؛ آهنگهای آذری 2016 ،آهنگهای ترکی 2016 http://www.mozik1.ir 2017-05-23T10:49:27+01:00 text/html 2017-05-23T01:08:38+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 گروه Seksendört به نام Yorma http://www.mozik1.ir/post/813 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 گروه سکسن دورد به نام یورما (Seksendört - Yorma [2017] Single)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295671268/Seksend%C3%B6rt_Yorma_2017_Single.jpg" alt="" width="444" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="444"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br> </font></div><br> text/html 2017-05-23T01:02:01+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Orhan Ölmez به نام İçerdeyim http://www.mozik1.ir/post/812 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 اورهان اولمز به نام اچریدیم ([2017] Orhan Ölmez - İçerdeyim (Single) 320 Kbps)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295643326/Orhan_%C3%96lmez_%C4%B0%C3%A7erdeyim_2017_.jpg" alt="اورهان اولمز" width="421" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="358"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> </div><font size="3"><br> </font> text/html 2017-05-23T00:52:03+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Sinan Akçıl به نام Yüzyılın Aşkı http://www.mozik1.ir/post/811 <font size="3">دانلود آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 سینان آکجی به نام یوزایلین آشکی (Sinan Akçıl - Yüzyılın Aşkı [2017] Albüm)</font><br><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295642618/Sinan_Ak%C3%A7%C4%B1l_Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B1n_A%C5%9Fk%C4%B1_2017_.jpg" alt="سینان آکچیل" width="431" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="431"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-05-22T14:16:14+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Atiye به نام Zamansız Aşıklar http://www.mozik1.ir/post/810 <div align="center"><font size="3">آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 آتیه به نام زمانسیز آشکلار ([2017] Atiye - Zamansız Aşıklar (Single) 320 Kbps)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295643084/Atiye_Zamans%C4%B1z_A%C5%9F%C4%B1klar_2017_.jpg" alt="Atiye" width="460" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="277"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-22T13:06:26+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Damla به نام Hər Gecə Sənsiz http://www.mozik1.ir/post/809 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 داملا به نام هر گجه سنسیز (Damla - Hər Gecə Sənsiz&nbsp; 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295632426/Damla_H%C9%99r_Gec%C9%99_S%C9%99nsiz_2017.jpg" alt="داملا" width="456" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="304"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-05-22T12:38:45+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Berkay به نام Yansıma http://www.mozik1.ir/post/808 <div align="center"><font size="3">دانلود فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 برکای به نام یانسما (Berkay – Yansıma (2017) Full Albüm)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295377842/Berkay_%E2%80%93_Yans%C4%B1ma_2017_Full_Alb%C3%BCm.jpg" alt="Berkay" width="409" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="409"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-19T14:02:03+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Hakan Altun به نام Konu Aşk http://www.mozik1.ir/post/807 <div align="center"><font size="3">دانلود آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 هاکان آلتون به نام کونو آشک (Hakan Altun - Konu Aşk (2017) Full Album)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295307634/01.jpg" alt="Hakan Altun" width="398" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="398"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-18T13:20:48+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Majid Velayati به نام Oyana Dondar Mani http://www.mozik1.ir/post/806 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 96 مجید ولایتی به نام اویانا دوندور منی (Majid Velayati-Oyana Dondar Mani 96 )<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294281134/Majid_Velayati_Oyana_Dondar_Mani.jpg" alt="مجید ولایتی" width="453" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="465"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-18T13:05:29+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Orxan Lökbatanlı ft Aydın Sani به نام Axtarmağa Getdi http://www.mozik1.ir/post/805 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 اورهان لوکباتانلی فیت آیدین سنی به نام آختارماقا گیدی ( Orxan Lökbatanlı ft Aydın Sani - Axtarmağa Getdi 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295299242/Orxan_L%C3%B6kbatanl%C4%B1_jpg.jpg" alt="" width="416" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="483"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font></div> <div align="center"><br></div> text/html 2017-05-18T13:02:09+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری2017 Şahin Qurbanov به نام Gelmedin http://www.mozik1.ir/post/804 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 شاهین قربانو به نام گلمدین (Şahin Qurbanov - Gelmedin&nbsp; 2017)</font><br><br><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295252076/%C5%9Eahin_Qurbanov_Gelmedin_2017.jpg" alt="Şahin Qurbanov " width="476" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="266"></font><br><br><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب:</font><br><font size="3"> </font><br></div> text/html 2017-05-18T12:57:28+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Ebru Yaşar به نام Haddinden Fazla http://www.mozik1.ir/post/803 <div align="center"><font size="3">دانلود فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 ابرو یاشار به نام هدیندان فازلا (Ebru Yaşar - Haddinden Fazla [2017] Full Albüm (320 Kbps))</font><br></div><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295229076/Ebru_Ya%C5%9Far_Haddinden_Fazla_2017_.jpg" alt="ابرو یاشار" width="453" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="237"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-05-17T14:17:38+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Ajda Pekkan feat. Bahadır Tatlıöz به نام Düşman Mısın Aşık Mı http://www.mozik1.ir/post/802 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 آژدا پیکان فیت بهادر تاتلوز به نام دشمان میسین آشک می (Ajda Pekkan feat. Bahadır Tatlıöz - Düşman Mısın Aşık Mı [2017] Single (320 Kbps))<br></font></div><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295218950/D%C3%BC%C5%9Fman_M%C4%B1s%C4%B1n_A%C5%9F%C4%B1k_M%C4%B1_2017_.jpg" alt="Ajda Pekkan" width="407" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="407"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-05-16T12:28:09+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ های فیلم سینمایی جدید ترکیه 2017 Vezir Parmağı http://www.mozik1.ir/post/801 <div align="center"><font size="3">دانلود آلبوم آهنگهای فیلم سینمایی جدید ترکیه 2017 وزیر پارماقی از ماهسین گیرمیزی گول (Vezir Parmağı [2017] EP Albüm)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295122900/Vezir_Parma%C4%9F%C4%B1_2017_EP_Alb%C3%BCm.jpg" alt="Vezir Parmağı" width="427" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="427"><br><br>دانلود آهنگهای در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-16T12:02:45+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید رپ ترکی استانبولی 2017 Berzah به نام Git http://www.mozik1.ir/post/800 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید رپ ترکی استانبولی 2017 برزاخ به نام گیت (Berzah - Git [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295122292/Berzah_Git_2017_.jpg" alt="Berzah" width="430" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="430"><br><br>دانلود آهنگ جدید در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-15T14:21:55+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Asif Məhərrəmov به نام Bu Şəhərdə Biri http://www.mozik1.ir/post/799 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 آسیف محرممو به نام بو شهردا بیری (Asif Məhərrəmov - Bu Şəhərdə Biri 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8295009534/Asif_M%C9%99h%C9%99rr%C9%99mov_Bu_%C5%9E%C9%99h%C9%99rd%C9%99_Biri_2017.jpg" alt="Asif Məhərrəmov" width="422" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="316"><br><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> </div><font size="3"><br> </font> text/html 2017-05-15T13:19:27+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Arif Akpınar به نام Kilit http://www.mozik1.ir/post/798 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 آریف آکپینار به نام کلید ([2017] Arif Akpınar - Kilit (Single) 320 Kbps)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8295033642/Arif_Akp%C4%B1nar_Kilit_2017_.jpg" alt="Arif Akpınar" width="364" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="364"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-14T14:53:04+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Funda Arar به نام Bırakma Beni http://www.mozik1.ir/post/797 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 فوندا آرار به نام براکما بنی (Funda Arar - Bırakma Beni 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294568700/Funda_Arar_B%C4%B1rakma_Beni_2017.jpg" alt="Funda Arar" width="432" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="259"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-14T12:31:07+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Burcu Güneş به نام Darmaduman http://www.mozik1.ir/post/796 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 بورجو گونش به نام دارمادومان (Burcu Güneş - Darmaduman [2017] Single)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294937876/Burcu_G%C3%BCne%C5%9F_Darmaduman_2017_.jpg" alt="Burcu Güneş" width="375" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="349"><br><br>دانلود آهنگ جدید ترکی در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-13T14:31:13+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Berksan به نام Aşka http://www.mozik1.ir/post/795 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 برکسان به نام آشکا ([2017] Berksan - Aşka (Full Albüm) 320 Kbps)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294851084/Berksan_A%C5%9Fka_2017_.jpg" alt="Berksan" width="411" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="411"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-13T12:44:14+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Nicat Mənsimov به نام Tut llərimdən http://www.mozik1.ir/post/794 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 نجات منصومو به نام توت الریمدان (Nicat Mənsimov - Tut llərimdən 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291422084/Nicat_M%C9%99nsimov_Tut_ll%C9%99rimd%C9%99n_2017.jpg" alt="Nicat Mənsimov" width="386" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="309"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-13T12:17:38+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Mürsəl Səfərov به نام Xəbərin Yox http://www.mozik1.ir/post/793 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 مرصل صفرو به نام خبرین یوخ (Mürsəl Səfərov - Xəbərin Yox 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294840168/M%C3%BCrs%C9%99l_S%C9%99f%C9%99rov_X%C9%99b%C9%99rin_Yox_2017.jpg" alt="Mürsəl Səfərov" width="407" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="360"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font> </div> text/html 2017-05-13T12:00:42+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Kemal Doğulu به نام Selfie http://www.mozik1.ir/post/792 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 کمال دوغلی به نام سلفی (Kemal Doğulu - Selfie 2017)<br><br></font></div><div align="center"><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294837968/Kemal_Do%C4%9Fulu_Selfie_2017.png" alt="Kemal Doğulu" width="417" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="268"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-05-12T14:29:07+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Çinarə Məlikzadə به نام Həyat Təsadüf Deyil http://www.mozik1.ir/post/791 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 چناره ملک زاده به نام حیات تصادف دیر (Çinarə Məlikzadə - Həyat Təsadüf Deyil 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294568684/%C3%87inar%C9%99_M%C9%99likzad%C9%99_H%C9%99yat_T%C9%99sad%C3%BCf_Deyil_2017_1.jpg" alt="Çinarə Məlikzadə" width="421" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="300"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br>&nbsp;<br></font></div> text/html 2017-05-12T05:02:21+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت فول آلبوم زیبای ترکی استانبولی 2017 ibrahim Erkal به نام Ömrüm http://www.mozik1.ir/post/790 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 ابراهیم ارکال به نام عمرم (یادش گرامی باد این استاد بزرگ موسیقی ترکیه)([2017] ibrahim Erkal - Ömrüm (Full Albüm) 320 Kbps)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294567868/01.jpg" alt="ibrahim Erkal " width="429" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="393"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-11T11:23:30+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 96 Ali pormehr به نام Sevdi yadi http://www.mozik1.ir/post/789 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 96 علی پرمهر به نام سئودی یادی (برای اولین بار در این سایت)(Ali pormehr - Sevdi yadi 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294655400/Ali_pormehr_sevdi_yadi_2017_1_.jpg" alt="علی پرمهر -سئودی یادی" width="414" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="414"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-10T14:26:53+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Zara به نام Yarim Senden Ayrılalı http://www.mozik1.ir/post/788 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 زارا به نام یاریم سنن آیریلاری (Zara - Yarim Senden Ayrılalı [2017])<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294572818/Zara_Yarim_Senden_Ayr%C4%B1lal%C4%B1_2017_.jpg" alt="Zara" width="433" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="325"><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="4">بیوگرافی زارا(Zara)</font></b></font><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نشه ایلماز ( به ترکی استانبولی : <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">Neşe Yılmaz</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) ملقب به زارا<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>: <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">Zara</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>متولد 15 ژانویه 1976 در استانبول<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، خواننده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>موسیقی سنتی و آرابست ترکیه می باشد</font></p><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-10T10:43:09+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Koray Güler & Orhan Ölmez به نام Senin Gecen Güne Benzer http://www.mozik1.ir/post/787 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 کورای گولر فیت اورهان اولمز به نام سنین گجنه گون بنزر (Koray Güler &amp; Orhan Ölmez - Senin Gecen Güne Benzer [2017])<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294552376/Koray_Güler_Orhan_Ölmez_Senin_Gecen_Güne_Benzer_2017_.jpg" alt="Koray Güler &amp; Orhan Ölmez" width="434" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="434"><br><br><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیوگرافی اورهان اولمز(Orhan Ölmez)</font></b><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>اورهان اولمز</b><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(به ترکی استانبولی</font><font size="3"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="LTR">:</span></font><font face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Orhan Ölmez </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; )</span><span style="mso-spacerun:yes"> </span>، آهنگ ساز، ترانه سرا و خواننده پاپ و موسیقی سنتی و فولکوریک ترکیه می‌باشد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="3" face="Mihan-Koodak">او در ۱ می ۱۹۷۸ در روستای ماناوگات آنتالیا بدنیا آمد. او در سنین پایین بصورت اتفاقی با باغلاما آشنا شد که موجب پیوند و علاقه‌ای خاص و زیاد او به موسیقی در می‌شود. او در دوران دبیرستان بدنبال یادگیری و گوش نمودن موسیقی سنتی و مردمی ترکیه به جای جای آناطولی مسافرت می‌نماید. در این بین او با ساز گیتار آشنا و علاقه خاصی به گیتار پیدا می‌کند. اولمز پس پایان دوره دبیرستان در دانشکده موسیقی دانشگاه دولتی اژه به تحصیل و یادگیری حرفه‌ای موسیقی می‌پردازد. او پس از چندین سال تحصیل و یادگیری موسیقی برای اولین بار در سال ۲۰۰۳، آلبوم مثل آب خود را عرضه می‌نماید. او در سال ۲۰۰۴ بعد پس از مورد استقبال قرار گرفتن آلبوم اول خود دومین آلبوم خود بنام متوجه همه چیز هستم را به مخاطبان و هوادران خود معرفی نمود. او این همه موفقیت خود را در یادگیری صحیح موسیقی در سالهای گذشته عنوان می‌نماید.</font><font size="3"><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-10T09:05:37+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Emre Serin ft Zara به نام Seni Yazdım Kalbime (Club Remix) http://www.mozik1.ir/post/786 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 زارا فیت امره سرین به نام سنی یازدیم قلبیم (Emre Serin ft Zara - Seni Yazdım Kalbime (Club Remix)&nbsp; 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294497692/Emre_Serin_ft_Zara_Seni_Yazdım_Kalbime_Club_Remix_2017.jpg" alt="امره سرین" width="438" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="344"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-05-09T15:42:52+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 96 Ruhollah Khodadad به نام Aghlama http://www.mozik1.ir/post/785 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 روح الله خداداد به نام آغلاما (Ruhollah Khodadad -Aghlama 96)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294281376/Ruhollah_Khodadad_Aghlama.jpg" alt="روح الله خددادی " width="445" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="402"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-05-09T13:59:43+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت دو آهنگ جدید آذری 2017 Xatirə İslam به نام Sarı Gəlin و Ana http://www.mozik1.ir/post/784 <div align="center"><br><font size="3">دانلود دو آهنگ جدید ترکی آذری 2017 خاطره اسلام به نام های آنا و ساری گلین (Xatirə İslam - Sarı Gəlin 2017)<br>&nbsp;<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294469592/Xatir%C9%99_%C4%B0slam_Sar%C4%B1_G%C9%99lin_2017.jpg" alt="خاطره ایسلام" width="440" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="270"><br></font><br><font size="3"><b>Xatirə Məmmədova</b> (Xatirə İslam) <br>نام: </font><font size="3">Xatirə Məmmədova</font><br><font size="3">لقب: </font><font size="3">İslam<br>تاریخ تولد: 17 فوریه 1981<br>نوع موسیقی: پاپ <br>تاریخ شروع فعالیت: از سال 2002 آغاز کرده است.<br>خاطره اسلام در 17 فوریه 1981 در شهر خانکندی به دنیا آمده است.تحصیلات خود در دوره ابتدای در شهر خود به پایان رسانده و اولین استاد او خواهرش بوده است دوره دانشگاه را در دانشگده دولتی آذربایجان مدنیات وانجه سنت لر (</font><font size="3">Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini)انجام داده است. استاد موسیقی او اسلام رضایو (İslam Rzayev) بود است.<br></font><font size="3"><br>دانلود آهنگها در ادامه مطلب:<br><br></font></div>