برترین و بهترین آهنگ‌های ترکی استانبولی و آذری آهنگ‌های جدید ترکی ،ترانه‌های ترکی استانبولی ،ترکی استانبولی ماهنیلاری ،yukla yeni azeri mahnilar، yukla yeni turk single، ترانه‌های آذری، ترانه‌های خوانندگان باکی؛ آهنگهای آذری 2016 ،آهنگهای ترکی 2016 http://www.mozik1.ir 2017-04-24T22:55:31+01:00 text/html 2017-04-24T17:54:34+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Abbas Bağırov به نام Gülüm Harda Qalmısan http://www.mozik1.ir/post/750 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید و شاد ترکی آذری 2017 عباس باقرو به نام گولوم هاردا قالمیسان (Abbas Bağırov - Gülüm Harda Qalmısan 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293035818/Abbas_Ba%C4%9F%C4%B1rov_G%C3%BCl%C3%BCm_Harda_Qalm%C4%B1san_2017.jpg" alt="Abbas Bağırov" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="308" border="0" width="460"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-24T17:46:34+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Özlem Şahin به نام Düğün http://www.mozik1.ir/post/749 <div align="center"><font size="3"> دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 اوزلم شاهین به نام دوقون (Özlem Şahin - Düğün [2017] Single)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292689042/Özlem_Şahin_Düğün_2017_.jpg" alt="Özlem Şahin" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="412" border="0" width="412"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-24T17:39:33+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Songül Karli & Neşet Abalıoğlu به نام Hayat Bir Gün http://www.mozik1.ir/post/748 <div align="center"><font size="3">&nbsp;دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 سون گول کارلی ونشاتآبالی اوغلی به نام حیات بیر گون (Songül Karli, Neşet Abalıoğlu - Hayat Bir Gün [2017] Single (320 Kbps))</font><br></div><div align="center"><br><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293015000/Song%C3%BCl_Karli_Ne%C5%9Fet_Abal%C4%B1o%C4%9Flu_Hayat_Bir_G%C3%BCn_2017_.jpg" alt="Songül Karli &amp; Neşet Abalıoğlu" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="394" border="0" width="466"></font><br><br><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب:</font><br><br></div> text/html 2017-04-24T17:30:21+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی2017 Rafet El Roman به نام Senden Sonra (Hakan Keleş & Erdinç Ferah Remix) http://www.mozik1.ir/post/747 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 رافت الرمان به نام سنن سونرا </font><font size="3">(ریمکس حاکان کالاش و اردینج فراه</font><br><font size="3"><font size="3">(Rafet El Roman- Senden Sonra (Hakan Keleş &amp; Erdinç Ferah Remix)&nbsp;&nbsp; 2017</font>)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293016226/Rafet_El_Roman_Senden_Sonra_Hakan_Kele%C5%9F_Erdin%C3%A7_Ferah_Remix_2017.jpg" alt="رافت الرمان" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="294" border="0" width="452"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> </div><div align="center"><font size="3"> </font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-04-22T21:53:27+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Yusuf Güney به نام Sevdaluğun Sarmadı http://www.mozik1.ir/post/746 <font size="3"><br></font><div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 یوسف گونی به نام سئودالقین سارمادی (Yusuf Güney - Sevdaluğun Sarmadı - 2017 single)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292817492/Yusuf_G%C3%BCney_Sevdalu%C4%9Fun_Sarmad%C4%B1.jpg" alt="یوسف گونی" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="274" border="0" width="393"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-04-22T13:59:46+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ فیلم سینمایی جدید ترکیه 2017 Kolonya Cumhuriyeti از Arif Susam به نام Sıktı Mı Canını http://www.mozik1.ir/post/745 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ فیلم سینمایی جدید ترکیه 2017 کولونیا جمهوریتی از آریف سوسام به نام سکتمی جانینی (Arif Susam - Sıktı Mı Canını (Kolonya Cumhuriyeti Orijinal Film Müziği) [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292807550/Arif_Susam_Sıktı_Mı_Canını_2017_.jpg" alt="Kolonya Cumhuriyeti" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="433" border="0" width="433"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-22T12:25:51+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Çılgın Cemal به نام Kuduruk http://www.mozik1.ir/post/744 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 چیلقین جمال به نام کورکاک (Çılgın Cemal - Kuduruk [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291425300/Kuduruk_2017_.jpg" alt="Çılgın Cemal" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="430" border="0" width="430"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-22T12:16:32+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 İradə Mehri به نام Bayramdı http://www.mozik1.ir/post/743 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید و شاد ترکی آذری 2017 ایراده مهری به نام بایرام‌دیر (İradə Mehri - Bayramdı 2017)</font><br><br><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292507918/%C4%B0rad%C9%99_Mehri_Bayramd%C4%B1_2017.jpg" alt="ایراد مهری" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="339" border="0" width="357"></font><br><br><font size="3">دانلود آهنگ در ادمه مطلب:</font><br><br></div><font size="3"> </font> text/html 2017-04-21T18:33:21+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Emrah به نام Kirmizi Gül Demet Demet http://www.mozik1.ir/post/742 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 امراه به نام قرمزی گول دمت دمت (Emrah - Kirmizi Gül Demet Demet [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292730684/Emrah_K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_G%C3%BCl_Demet_Demet_2017_.jpg" alt="امراه" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="405" border="0" width="405"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-21T07:44:03+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Doğukan Manço feat. Barış Manço به نام Ayı (Remake) http://www.mozik1.ir/post/741 <div align="center"><font size="3"> دانلود آهنگ جدید و زیبای ترکی استانبولی 2017 دوکان مانچو فیت باریش مانچو به نام آیی (ریماک)(Doğukan Manço feat. Barış Manço - Ayı (Remake) [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292678768/Do%C4%9Fukan_Man%C3%A7o_feat_Bar%C4%B1%C5%9F_Man%C3%A7o_Ay%C4%B1_Remake_2017.jpg" alt="Doğukan Manço feat. Barış Manço" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="439" border="0" width="439"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-21T07:32:23+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Gökhan Türkmen به نام Sen İstanbul'sun (Aytaç Kart Remix) http://www.mozik1.ir/post/740 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 گوکان تورکمن به نام سن استانبولسان (آیتاج کارت ریمکس)(Gökhan Türkmen - Sen İstanbul'sun (Aytaç Kart Remix) [2017] Single)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292674384/G%C3%B6khan_T%C3%BCrkmen_Sen_%C4%B0stanbul_sun_Ayta%C3%A7_Kart_Remix_2017_Single.jpg" alt="گوکان تورکمن" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="430" border="0" width="430"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-20T16:59:16+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 İrem Derici به نام Tektaş http://www.mozik1.ir/post/739 <div align="center"><font size="3"> دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 ایرم دریجی به نام تکتاش (İrem Derici - Tektaş [2017])<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292639718/%C4%B0rem_Derici_Tekta%C5%9F_2017_.png" alt="İrem Derici" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="266" border="0" width="450"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-20T13:14:42+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 İzzet Yıldızhan به نام Ben Burdayım http://www.mozik1.ir/post/738 <div align="center"><font size="3"> دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 ایزت یلدیزخان به نام بن برادایم (İzzet Yıldızhan - Ben Burdayım [2017] Single)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292618250/%C4%B0zzet_Y%C4%B1ld%C4%B1zhan_Ben_Burday%C4%B1m_2017.jpg" alt="İzzet Yıldızhan " vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="421" border="0" width="422"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-19T16:32:11+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 Soner Olgun به نام Efsane Türküler http://www.mozik1.ir/post/737 <div align="center"><font size="3">دانلود فول آلبوم جدید ترکی استانبولی 2017 سونر القون به نام افسانه تورکلر (Soner Olgun - Efsane Türküler, Vol. 1 (2017))</font><br></div><div align="center"><br><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292543768/Cover.jpg" alt="Soner Olgun" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="433" border="0" width="433"></font><br><br><font size="3">دانلود آلبوم در ادامه مطلب:</font><br><font size="3"> </font><br></div> text/html 2017-04-19T09:26:53+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Utku Habiboğlu به نام Yanıyor yüreğim http://www.mozik1.ir/post/736 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 اتکو حبیب اوغلی به نام یانیور اورگیم (Utku Habiboğlu - Yanıyor yüreğim [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292464768/Utku_Habibo%C4%9Flu_Yan%C4%B1yor_y%C3%BCre%C4%9Fim_2017_.jpg" alt="Utku Habiboğlu" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="419" border="0" width="419"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-19T09:03:14+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید رپ ترکی استانبولی 2017 Ali Seval, Cenk Sönmez به نام Şekil 1A (Taverna) http://www.mozik1.ir/post/735 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید رپ ترکی استانبولی 2017 علی شوال و جینک سونمز به نام شکیل(Ali Seval, Cenk Sönmez - Şekil 1A (Taverna) [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292463592/Ali_Seval_Cenk_S%C3%B6nmez_%C5%9Eekil_1A_2017_.jpg" alt="Ali Seval, Cenk Sönmez" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="362" border="0" width="362"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-04-18T18:12:16+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Gülben Ergen به نام Esasen (Remix) http://www.mozik1.ir/post/733 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 گولبن ارگن (ورژن ریمکس ) به نام اساسن (Gülben Ergen - Esasen (Remix) [2017] Single)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292450350/gulben_ergen_esasen_remix_versiyon_mp3.jpg" alt="گولبن ارگن" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="277" border="0" width="398"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-18T10:46:24+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Namiq Qaraçuxurlu ft Sevil Sevinc به نام Alınmadı http://www.mozik1.ir/post/732 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 نامیک قره چاخورلو فیت سویئل و سوئینج به نام آلینمادی (Namiq Qaraçuxurlu ft Sevil Sevinc - Alınmadı 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291411050/Namiq_Qara%C3%A7uxurlu_ft_Sevil_Sevinc_Al%C4%B1nmad%C4%B1_2017.jpg" alt="Namiq Qaraçuxurlu ft Sevil Sevinc" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="294" border="0" width="392"></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نامیک قاراچوخورلو<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"></span></span><span dir="LTR">: </span>به ترکی آذربایجانی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="LTR"><b>Namiq Qaraçuxurlu</b>&nbsp; </span>&nbsp;&nbsp; متولد ۸ نوامبر ۱۹۷۸، باکو) یکی از خواننده‌های جمهوری آذربایجان می‌باشد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak">نامیک قاراچوخورلو در ۸ نوامبر ۱۹۷۸ در روستای قاراچوخور به دنیا آمد و تحصیلات متوسطه‌اش را نیز در همان روستا به پایان رساند. در سال ۱۹۹۳اولین میخانا خوانی (نوعی مشاعره) خود را باز کرد و سپس به خاطر دلایل معینی از هنر فاصله گرفت<br><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></font><font size="3"><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-18T09:14:00+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Nadir Qafarzadə به نام Özümü Sevirəm http://www.mozik1.ir/post/731 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 نادر غفارزاده به نام اوزومه سئویرم (Nadir Qafarzadə - Özümü Sevirəm 2017)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292355400/Nadir_Qafarzad%C9%99_%C3%96z%C3%BCm%C3%BC_Sevir%C9%99m_2017.jpg" alt="نادر غفارزاده" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="257" border="0" width="407"></font><br><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="az" align="center">Nadir Qafarzadə</h1><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تولد: 11 فوریه 1971 در شهر شبران آذربایجان به دنیا آمد.&nbsp; ازدواج :دارای دو فرزند پسر میباشد.<br></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">موسیقی: دانش موسیقی را در کالج آسیف زینالی در اپرا و ادبیات موسیقی انجام داده است.</font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-18T08:50:42+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Elnar Xəlilov به نام Sarı Gəlin http://www.mozik1.ir/post/730 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 النار خلیلو به نام ساری گلین (جانلی ایفا)(Elnar Xəlilov - Sarı Gəlin 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292343800/Elnar_X%C9%99lilov_Sar%C4%B1_G%C9%99lin_2017.jpg" alt="Elnar Xəlilov" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="280" border="0" width="458"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-17T18:45:14+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید آذری 2017 Miri Yusif به نام Euforia http://www.mozik1.ir/post/729 <div align="center"><br><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی آذری 2017 میری یوسف به نام اوفریا (Miri Yusif - Euforia 2017 )<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292344276/Miri_Yusif_Euforia_2017.jpg" alt="Miri Yusif" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br>Miri Yusif<br>خوانندۀ رپ باکی<br>تاریخ تولد: ۲۷ اکتبر ۱۹۷۷ م. (سن ۳۹)، باکو، جمهوری آذربایجان<br>والدین: Adelya Mirbabayeva، Mir Heydar Mirbabayev<br></font><font size="2"><br></font><div class="_eFb"><div class="_mr kno-fb-ctx" data-attrid="kc:/music/artist:albums" data-ved="0ahUKEwiXku2inKzTAhWHCywKHVzjASIQyxMIjAEoADAT"><span class="_xdb"><font size="2">آلبوم‌ها: Ağ Qarğa، Rast Aman (vol.2)، Senden 1 Tanedir، Nirvana، Rast Aman (vol.1)، Karma</font><br></span><span class="_Xbe kno-fv"><a class="fl" href="https://www.google.com/search?safe=active&amp;sa=X&amp;q=miri+yusif+karma&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSoSLKwsFDi1U_XNzRMNjU2MU4rL9QSz0620s8tLc5M1k8sKsksLrFKzEkqzS0GAGtpeEY3AAAA&amp;ved=0ahUKEwiXku2inKzTAhWHCywKHVzjASIQmxMIkwEoBjAT&amp;biw=1536&amp;bih=725" data-ved="0ahUKEwiXku2inKzTAhWHCywKHVzjASIQmxMIkwEoBjAT"><span dir="ltr"></span></a></span></div></div><font size="3"><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-17T15:13:27+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید رپ آذری 2017 Lil Orxan به نام Ana http://www.mozik1.ir/post/728 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید رپ ترکی آذری 2017 لی اورهان به نام آنا (Lil Orxan - Ana 2017)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292173450/Lil_Orxan_Ana_2017_1_.jpg" alt="Lil Orxan" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="269" border="0" width="432"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-17T06:59:43+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی2017 Anıl Atınöz یه نام Başka Hayatlar http://www.mozik1.ir/post/727 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 آنیل آتینوز به نام باشکا حیاتلار (Anıl Atınöz - Başka Hayatlar [2017] Single)</font><br></div><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292286076/An%C4%B1l_At%C4%B1n%C3%B6z_Ba%C5%9Fka_Hayatlar_2017_.jpg" alt="Anıl Atınöz" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="340" border="0" width="427"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div> text/html 2017-04-17T06:44:05+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ فوق العاده زیبای آذری Eldeniz Memmedov به نام Aglayiram http://www.mozik1.ir/post/726 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ غمگین فوق العاده زیبای ترکی آذری الدنیز محمدوا به نام آغلایرام (Eldeniz Memmedov- Aglayiram)</font><br><br><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292282850/Eldeniz_Memmedov.jpg" alt="Eldeniz Memmedov" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="300" border="0" width="400"></font><br><br><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب:</font><br><font size="3"> </font><br></div> text/html 2017-04-16T18:04:33+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید رپ آذری 2017 Arsız Bela ft BeytoBeat به نام Neydi Günahım http://www.mozik1.ir/post/725 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید رپ ترکی آذری 2017 آرسیز بلا فیت بیتوبت به نام نیدی گناهیم (Arsız Bela ft BeytoBeat - Neydi Günahım&nbsp; 2017 )</font><br></div><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292239126/Ars%C4%B1z_Bela_Neydi_G%C3%BCnah%C4%B1m_ft_BeytoBeat_1_1_.jpg" alt="Arsız Bela ft BeytoBeat" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="313" border="0" width="464"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div> text/html 2017-04-16T17:58:22+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آلبوم بسیار زیبا ترکی استانبولی 1995 Ebru Gundes به نام Ben Daha Buyumedim http://www.mozik1.ir/post/724 <div align="center"><font size="3">دانلود آلبوم زیبای ترکی استانبولی 2017 ابرو گوندش به نام بن داخا بویومدیم (Ebru Gundes&nbsp; - Ben Daha Buyumedim 1995)<br><br><img src="http://trainbit.com/files/4970942884/Ebru_Gundes_Ben_Daha_Buyumedim.jpg" alt="ابرو گوندش" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="221" border="0" width="436"><br><br>دانلود آلبوم در ادامه مطلب:<br></font></div> text/html 2017-04-16T17:46:58+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Sagopa Kajmer feat Canfeza به نام Icim Hasret Yeri http://www.mozik1.ir/post/723 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید رپ ترکی استانبولی 2017 ساقوپا کاچمر فیت جانفز به نام اچیم حسرت یری (Sagopa Kajmer feat Canfeza - Icim Hasret Yeri&nbsp; 2017 )</font><br></div><div align="center"><font size="3"><br><img src="http://trainbit.com/files/7170942884/Sagopa_Kajmer_feat_Canfeza_-_Icim_Hasret_Yeri.jpg" alt="Sagopa Kajmer feat Canfeza" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="283" border="0" width="423"><br><br>دانلود آهنگ&nbsp; در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-04-16T07:36:12+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ فیلم سینمایی ترکیه 2017 ac kapiyi cok fenayim از Gece Yolculari به نام Unut Beni http://www.mozik1.ir/post/721 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ فیلم سینمایی جدید ترکیه 2017 آچ کاپینی چوخ فنایم از گجه یولجولار به نام انوت بنی (Gece Yolcuları - Unut Beni (Aç Kapıyı Çok Fenayım) [2017] Single)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292188226/Gece_Yolculari_Unut_Beni_ac_kapiyi_cok_fenayim_.jpg" alt="Gece Yolculari" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="391" border="0" width="391"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br></font> <font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8292187826/Gece_Yolculari_Unut_Beni_ac_kapiyi_cok_fenayim_.mp3.html" target="_blank" title=""> </a></font></div><font size="3"> </font> text/html 2017-04-16T07:28:34+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدیدترکی استانبولی 2017 Sila feat shaker به نام Zor http://www.mozik1.ir/post/720 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی و اسپانیایی 2017 سیلا فیت شاکر به نام زار (<font size="3">Sıla - Zor (feat. Shaker) 2017 )</font></font><br><br><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292189342/Sila_feat_shaker_Zor_2017.jpg" alt="Sila feat shaker" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="320" border="0" width="426"></font><br><br><font size="3"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">سیلا گنچ‌اوغلو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>( </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">انگلیسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span class="plainlinks"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;color:black; mso-themecolor:text1"><a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%B1la_Gen%C3%A7o%C4%9Flu&amp;redirect=no&amp;oldid=623229971"><span dir="LTR" style="color:black;mso-themecolor:text1">Sıla Gençoğlu</span></a></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">زادهٔ </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA">۱۷</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA"> ژوئن </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA">۱۹۸۰</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">در شهر دنیزلی</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">) </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">یک خواننده اهل ترکیه است. وی از سال </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA">۲۰۰۷</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA"> میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> </font></div><div align="center"><br><font size="3">دانلود آهنگ در ادامه مطلب: </font><br><font size="3"> </font><br></div> <div align="center"><div align="center"><br></div><br></div> text/html 2017-04-15T05:49:48+01:00 www.mozik1.ir مدیریت سایت آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 Oguzhan به نام Mihenk Tasi http://www.mozik1.ir/post/719 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی 2017 اوزخان به نام میخیک تاشی&nbsp; (Oguzhan - Mihenk Tasi [2017] Single (320 Kbps))<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292103684/O%C4%9Fuzhan_Mihenk_Ta%C5%9F%C4%B1_2017_.jpg" alt="Oguzhan" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="373" border="0" width="373"><br><br>دانلود آهنگ در ادامه مطلب:<br><br></font></div>